Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Użytkownik rejestrując się w serwisie oświadcza akceptacje niniejszego regulaminu.
2. mserwery.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
3. mserwery.pl nie odpowiada za treści udostępnione przez użytkowników serwisu.
4. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do wszelkich działań związanych z kontami użytkowników i treścią przez nich publikowaną, w tym do blokowania i usuwania, nawet bez podania żadnej przyczyny.
5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu.

§ 2 Zakazy
1. Użytkownikom zabrania się publikacji w serwisie treści:
a. Obraźliwych
b. Wulgarnych
c. Rasistowskich
d. Pornograficznych
e. Zabronionych przez polskie prawo
f. Ściśle niezwiązanych z tematyką serwisu (serwery gry Minecraft)
g. Reklamujących konkurencyjne listy serwerów
2. Surowo zabrania się dokonywania ataków DDoS, prób włamania i innych działań mających na celu trwałe, lub czasowe uszkodzenie serwisu.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niestosowanie się do regulaminu skutkuje zablokowaniem lub usunięciem konta użytkownika, może to także dotyczyć treści przez niego publikowanych.
2. Wszystkie kary wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.