obliczanie procentów

Serwery Minecraft

WarKingdoms

§aDolacz Teraz! §e0/16 Polska 0 0 Fractions

Poskie-Lisy

Polska 0 0 Fractions
1.12.2 Polska 0 0 Fractions
0/6

PVP-PROJEKT

Spigot 1.12.2 Polska 0 0 PVP
CraftBukkit 1.7.2 Polska 0 0 Pozostałe
0/100

PerfectCraft

Spigot 1.8.8 Polska 0 0 Fractions
Polska 0 0 Survival

SkyCF

BungeeCord 1.8.x-1.13.x Polska 0 0 BedWars
0/0

Lubieplacki123

Polska 0 0 Survival
0/50

HardkorDolina

Spigot 1.12.2 Polska 0 0 Survival
Spigot 1.13.2 Polska 0 0 Survival
2/60

Multicraft

§e§l1.8.8 §8» 1.13.2 Polska 0 0 BedWars

Sky-land.pl

Sky-Land 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x Polska 0 0 Free Build
Spigot 1.13.2 Polska 0 1 Survival
4/500

MagicKey.pl

PaperSpigot 1.8.8 Polska 0 0 Survival