Polityka Prywatności Mserwery.pl


1. Postanowienia ogólne


1. Administratorem danych w serwisie Mserwery.pl jest jego właściciel.
2. Dla lepszego odbioru niniejszej polityki prywatności termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych danych, stosując między innymi bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Dane osobowe i administrator danych


1. Usługodawca jest administratorem danych wszystkich użytkowników. Jeżeli posiadasz konto w naszym serwisie to przetwarzamy następujące dane:
- Login użytkownika
- Nazwa użytkownika
- Adres Email
- Treści dodawane przez użytkownika w postaci publikacji serwerów i komentarzy.
2. Każda osoba, której dotyczą dane, których jesteśmy administratorem na prawo dostępu do danych, sprostowania ich jak i ich usunięcia. Zastrzegamy sobie jednak, że w związku z tym, że niejednokrotnie dane te są konieczne do prawidłowego korzystania z konta zarejestrowanego użytkownika w naszym serwisie, konto może wówczas zostać usunięte.
3.Kontakt z administratorem danych możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
4. Usługodawca ma prawo do udostępnienia danych osobowych użytkownika odpowiednim organom jeżeli zostanie mu to nakazane przez obowiązujące prawo.
5. Przetwarzamy jedynie dane, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu Mserwery.pl.
6. Dodatkowe dane osobowe jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę.

3. Pliki Cookies


1. Serwis Mserwery.pl używa Cookies. Są to niewielkie tekstowe pliki wysyłane przez serwer www, przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika.
2. Zebrane dane stosujemy w celach analitycznych i optymalzacyjnych, dzięki nim jesteśmy w stanie zapewnić szybsze działanie serwisu, a także śledzić jego statystyki i poddawać go ewentualnym modyfikacjom. Do celów statystycznych korzystamy z narzędzia Google Analytics.
3. Gromadzone dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, oraz danych przesłanych za pośrednictwem formularzy (rejestracji, przy której należy zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności i wyrazić w nim zgodę na przetwarzanie danych, a także formularzy możliwych dla zarejestrowanego użytkownika: komentarzy, dodawania nowych serwerów do listy)
4. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu Mserwery.pl takich jak np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymgających uwierzytelnienia w serwisie Mserwery.pl.
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć, w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu. - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustaweń.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
6. Google używa plików cookie, by lepiej wyświetlać reklamy w witrynach partnerów, np. witrynach, w których są wyświetlane reklamy AdSense lub które należą do sieci reklamowych z certyfikatem Google. Po odwiedzeniu witryny partnera w przeglądarce użytkownika może zostać umieszczony plik cookie.
7. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w serwisie Mserwery.pl lub w innych witrynach.
8. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w serwisie Mserwery.pl i/lub innych witrynach internetowych.

4. Reklamy


1. Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam w serwisie Mserwery.pl
2.Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

5. Zmiana Polityki Prywatności Mserwery.pl


Mserwery.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności jeżeli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, lub gdy warunki technologiczne serwisu ulegną zmianie. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://mserwery.pl/privacy-policy
Zmień ustawienia prywatności