obliczanie procentów

PVP

Serwery Minecraft PVP - lista

CapePVP

PaperSpigot 1.8.8 Polska 26 1 PVP
CraftBukkit 1.8.8 Polska 1 0 PVP
CraftBukkit 1.8.8 Polska 0 0 PVP
0/100

PVP-PROJEKT

PaperSpigot 1.8.8 Polska 0 0 PVP